Rok 2017 (22.6.)

Soubor:
_hadrman_nabídka0.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
451kB

POZVÁNKA  Soubor:pozvánka_na_schůzi_shromáždění_svj.pdfPopis:

MATERIÁLY KE SCHŮZI

Soubor:příloha_č._1_-_stanovy_svj_-_varianta_s_předsedou.pdfPopis:

 Soubor:příloha_č._2_-_text_k_financování_individuálních_akcí_jednotlivých_vchodů_bytového_domu_od_r._2018.pdfPopis:

 Soubor:příloha_č._3_-_zpráva_o_činnosti_výboru_svj_v_r._2016.pdfPopis:

Soubor:příloha_č._4_-_Účetní_závěrka_ke_dni_31.12._2016.pdfPopis:

Soubor:příloha_č._4_-_Účetní_závěrka_ke_dni_31.12.2016_-_rozvaha_2016.pdfPopis:

Soubor:příloha_č._4_-_Účetní_závěrka_ke_dni_31.12.2016_-_výsledovka_2016.pdfPopis:

Soubor:příloha_č._5_-_zpráva_o_hospodaření_svj_v_r._2016.pdfPopis:

Soubor:příloha_č._6_-_text_k_bodu_6_a_7_programu_schůze.pdfPopis:

Soubor:příloha_č._7.1_-_podrobný_popis_poptávaných_služeb.pdfPopis:

Soubor:příloha_č._7.2_-_zadání_pro_zpracování_nabídky.pdfPopis:

Soubor:příloha_č._7.3_-_porovnání_cn.pdfPopis:

Příloha č. 8 - Cenové nabídky a předložené smlouvy firem na výkon správy a předsedy SVJ

 Soubor:_100_direct_vzor_ps_předseda.pdfPopis:Soubor:_100_direct_nabídka.pdfPopis:

 Soubor:_agetas_nabídka.pdfPopis:Soubor:_agetas_smlouva_předseda.pdfPopis:

 Soubor:_context_nabídka.pdfPopis:Soubor:_context_cenik.pdfPopis:Soubor:_context_vzor_ps_správa.pdfPopis:

 Soubor:_first_nabídka_-_předseda.pdfPopis:Soubor:_first_nabídka_-_správa.pdfPopis:Soubor:_first_vzor_ps_správa.pdfPopis:Soubor:_first_vzor_smlouva_předseda.pdfPopis:

Soubor:_habitant_nabídka.pdfPopis:Soubor:_habitant_smlouva_předseda.pdfPopis:Soubor:_habitant_smlouva_správce.pdfPopis:

Soubor:_hadrman_nabídka.pdfPopis:Soubor:_hadrman_vor_ps_správa+předseda.pdfPopis:

Soubor:_pražský_správce_nabídka.pdfPopis:Soubor:_pražský_správce_prikazni_smlouva_ps_-_spol.pdfPopis:Soubor:_pražský_správce_příloha_č._1.pdfPopis:Soubor:_pražský_správce_příloha_č._2.pdfPopis:Soubor:_pražský_správce_smlouva_o_vykonu_funkce.pdfPopis:

Soubor:_tn_facility_nabídka.pdfPopis:Soubor:_tn_facility_návrh_smlouvy_předseda.pdfPopis:Soubor:_tn_facility_návrh_smlouvy_správa.pdfPopis:

 

Soubor:příloha_č._9_-_návrh_smlouvy_pro_výkon_předsedy_svj.pdfPopis:Soubor:příloha_č._9_-_návrh_smlouvy_pro_výkon_správy_svj.pdfPopis:Soubor:příloha_č._1_ke_smlouvě_-_výkon_správy.pdfPopis:

 

 Soubor:příloha_č.10_-_text_k_bodu_8_programu_schůze.pdfPopis:

ZÁPIS ZE SCHŮZE

Soubor:zápis_z_jednání_schůze_shromáždění_členů_svj_dne_22.6.2017.pdfPopis:

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Soubor:výsledky_hlasování_na_schůzi_shromáždění_22._6._2017.pdfPopis: