Aktuálně

 

 

 

Stránkování

<1 2 34 5 6 7 >
 
 
22.4.2019 Vyrovnání příspěvků na správu domu a pozemku

Vážení vlastníci, podařilo se uzavřít jednu historickou záležitost Vašeho SVJ a to vyrovnání příspěvků na správu domu a pozemku souvisejících s renovací společných chodeb a schodišť. Tato věc měla svůj vývoj a vedla k disproporcím ve výších příspěvků na 1m2 mezi jednotlivými vchody. Po dokončení a finální úhradě všech akcí bylo proto přistoupeno k vyrovnání a vypořádání rozdílů v příspěvcích tak, že v tuto chvíli již mají zase všichni vlastníci napříč domem příspěvek na 1m2 podlahové plochy shodný. Rozdíly byly ve většině případů vyplaceny na sklonku roku 2018. Vlastníkům u nichž nedisponujeme číslem bankovního účtu byl rozdíl zahrnut do vyúčtování za rok 2018. Níže naleznete podklady k tomuto vyrovnání. více

22.4.2019 Oznámení

Vážení vlastníci, dovoluji si Vás informovat, že máme připravena vyúčtování záloh na služby a příspěvku na správu domu a pozemku za rok 2018 pro každého z Vás. Tyto dokumenty budou vydávány oproti podpisu v kanceláři SVJ ve ST 24. 4. 2019 od 17:00 do 18:00 hod a stejně tak v PÁ 26. 4. 2019 v době od 8:00 do 9:00 hod. Prosím, přijďte si vyúčtování vyzvednout, popřípadě mne kontaktujte, abychom se domluvili na jiném způsobu předání. Nevyzvednutá vyúčtování budou rozeslána doporučenou poštou. Děkuji Vám za spolupráci. více

2.9.2018 Oznámení

Vážení vlastníci, v souvislosti s přípravami na avizovanou opravu zatékání do objektu jsem nechal zpracovat zprávu dokumentující stav dvou smrků u vchodu 174 včetně stanoviska zahradnice, zda je k jejich případnému pokácení potřeba nějakého povolení. Zpráva je k dispozici zde. více

25.7.2018 Oznámení

Vážení vlastníci, dovolte, abych Vás tímto informoval o letošní odstávce teplé vody, která proběhne ve dnech 23. - 29. 7. 2018. Důvodem je pravidelná údržba potrubí a výměníkové stanice. více

23.4.2018 Oznámení

Vážení vlastníci, dovoluji si Vás informovat, že máme připravena vyúčtování záloh na služby a příspěvku na správu domu a pozemku za rok 2017 pro každého z Vás. Tyto dokumenty budou vydávány oproti podpisu v kanceláři SVJ ve ST 25. 4. 2018 od 7:30 do 8:30 hod a stejně tak v PÁ 27. 4. 2018 ve stejném čase. Prosím, přijďte si vyúčtování vyzvednout, popřípadě mne kontaktujte, abychom se domluvili na jiném způsobu předání. Nevyzvednutá vyúčtování budou rozeslána doporučenou poštou. Děkuji za spolupráci. více

12.3.2018 Oznámení

Vážení vlastníci, ve dnech 14. - 29. 3. 2018 proběhne oprava a sanace fasády objektu. Práce budou probíhat na vnějším plášti budovy a běžného chodu domu by se měly dotknout minimálně. Pouze Vás tímto zdvořile žádáme, abyste po dobu prací na opravě fasády neponechávali dlouhodobě otevřená okna a to zejména během vyřezávání drážek a čištění povrchu. Harmonogram postupu jednotlivých prací naleznete přiložen a na nástěnkách. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasná omezení s pracemi spojená. více

14.1.2018 Havárie kanalizace

Vážení vlastníci, v pátek 12. 1. 2018 došlo k havárii na hlavním kanalizačním vedení na ulici Ruské (mezi domem a areálem nemocnice). Kanalizace se ucpala a v důsledku toho natekla kanalizační voda až do CO krytu v suterénu domu. PVK v pátek provedlo pročištění kanalizace a v sobotu jsme odčerpali vodu z CO krytu. Celý prostor bude ještě potřeba kompletně vyčistit a vydesinfikovat. Omluvte, prosím, nyní zvýšený zápach ve společných prostorách, souvisí s touto havárií. Na odstranění všech následků se pracuje. více

3.1.2018 Oznámení

Vážení vlastníci, v souladu s usneseními přijatými na uplynulém zasedání shromáždění SVJ dochází s platností od 1. 1. 2018 ke změnám v předpisech záloh na služby a ve výši příspěvku na správu domu a pozemku pro jednotlivé vlastníky. Prosím Vás tedy, abyste si nový přepis vyzvedli oproti podpisu v kanceláři SVJ ve vchodu 172 a to buďto ve čtvrtek 4. 1. 2018 mezi 18:30 - 19:30 hod a nebo v pátek 5. 1. 2018 mezi 7:30 - 8:30 hod. Kdo si nebude moci v uvedeném čase předpis vyzvednout osobně, bude mu vhozen do poštovní schránky, popřípadě zaslán e-mailem. V takovém případě prosím o navrácení jednoho podepsaného výtisku zpět do kterékoliv schránky SVJ v domě. Vlastníkům, kteří si přepis nevyzvednou ani následně nevrátí podepsané paré vhozené do schránky či zaslané e-mailem, bude muset být předpis zaslán doporučenou poštou. Předem Vám děkuji za spolupráci. více

22.12.2017 Oznámení

Vážení vlastníci, ve dnech 15. - 17. 1. 2018 bude probíhat výměna těsnění ve všech oknech v domě včetně oken bytových. Dovoluji si Vás proto zdvořle požádat o zpřístupnění Vaší bytové jednotky v termínu dle přiloženého harmonogramu. Pokud Vám uvedený termín nevyhovuje, prosím, domluvte si s pracovníkem firmy Okenní servis s.r.o. alternativní den nebo hodinu výměny. Předem Vám děkuji za spolupráci. více

3.12.2017 Oznámení

Vážení vlastníci, dovolte mi, abych Vás ve středu dne 20. 12. 2017 srdečně pozval na předvánoční zasedání shromáždění SVJ Ruská 1239-7, které se bude konat v zasedací místnosti v suterénu vchodu číslo 174. Distribuce pozvánek proběhne v pondělí dne 4. 12. 2017 mezi 19:30 a 20:30 hod a v úterý dne 5. 12. 2017 mezi 7:30 a 8:30 hod oproti podpisu v kanceláři SVJ ve vchodu číslo 172. Prosím Vás tímto o vyzvedutí pozvánek a programu ve výše uvedených časech. více

SVJ Ruská > Informace > Aktuálně